Lưỡi phay đầu đố cửa sổ nhôm Xingfa

Dùng phay đố cửa sổ nhôm Xingfa

Phù hợp cho máy phay đố đơn, máy phay đố tự động, máy chuyển từ phay nhựa sang phay nhôm.Lưỡi phay đầu đố cửa sổ nhôm Xingfa

Lưỡi phay đầu đố cửa sổ nhôm Xingfa

Dùng phay đố nhôm hệ XingfaPhù hợp cho máy phay đố đơn, máy phay đố tự động, máy chuyển đổi từ phay ..

Lưỡi phay đầu đố nhôm AG

Lưỡi phay đầu đố nhôm AG

Dùng phay đố nhôm hệ AGPhù hợp cho máy phay đố đơn, máy phay đố tự động, máy chuyển đổi từ phay nhựa..

Hiển thị 1 đến 2 trong 2 (1 Trang)