Lưỡi phay Wemero - Liên doanh

Lưỡi phay liên doanh Wemero theo tiêu chuẩn công nghệ Đức, được dùng để phay đầu đố, hay phay chép hình trong công đoạn sản xuất cửa Nhôm kính.


Không có sản phẩm trong danh mục này.