Lưỡi cắt nhôm Freud - Ý

Lưỡi cắt Freud - Lưỡi cắt nhôm công nghệ Ý.

Dùng để cắt các nhôm hệ: Việt Pháp, Việt Ý, Việt Nhật, Đông Anh, Xingfa.

Đường kính lưỡi cắt: 250, 300, 350, 400, 450, và 500.Lọc tìm kiếm


Lưỡi cắt nhôm Freud - 250mm

Lưỡi cắt nhôm Freud - 250mm

Lưỡi cắt nhôm Freud - Lưỡi cắt công nghệ ÝDùng để cắt các nhôm hệ: Việt Pháp, Việt Ý, Việt Nhật..

Lưỡi cắt nhôm Freud - 350mm

Lưỡi cắt nhôm Freud - 350mm

Lưỡi cắt nhôm Freud - Lưỡi cắt công nghệ ÝDùng để cắt các nhôm hệ: Việt Pháp, Việt Ý, Việt Nhật..

Lưỡi cắt nhôm Freud - 450mm

Lưỡi cắt nhôm Freud - 450mm

Lưỡi cắt nhôm Freud - Lưỡi cắt công nghệ ÝDùng để cắt các nhôm hệ: Việt Pháp, Việt Ý, Việt Nhật..

Hiển thị 1 đến 3 trong 3 (1 Trang)