Lưỡi cắt Zige - Đài loan

Lưỡi cắt Nhôm Zige -  Công nghệ Đài Loan.

Dùng để cắt vật liệu phi kim loại, các thanh nhôm trong hệ thống sản xuất cửa. Lưỡi cắt nhôm Zige cho chất lượng cắt tốt với nhiều hệ nhôm như Việt Pháp, Việt Ý, Việt Nhật, hay Xingfa.

Kích thước lưỡi cắt phổ biến 250, 300, 350, 400, 450, và 500.


Lọc tìm kiếm


Lưỡi cắt nhôm Zige - 350mm

Lưỡi cắt nhôm Zige - 350mm

Lưỡi cắt Nhôm Zige Đài Loan loại đường kính ngoài 350mm, đường kính trong 25.4mm, độ dầy 3.2mm, ..

Lưỡi cắt nhôm Zige - 400mm

Lưỡi cắt nhôm Zige - 400mm

Lưỡi cắt Nhôm Zige Đài Loan loại đường kính ngoài 400mm, đường kính trong 25.4mm, độ dầy 3.5mm, ..

Lưỡi cắt nhôm Zige - 450mm

Lưỡi cắt nhôm Zige - 450mm

Lưỡi cắt Nhôm Zige Đài Loan loại đường kính ngoài 450mm, đường kính trong 25.4mm, độ dầy 3.8mm, ..

Lưỡi cắt nhôm Zige - 500mm

Lưỡi cắt nhôm Zige - 500mm

Lưỡi cắt Nhôm Zige Đài Loan loại đường kính ngoài 500mm, đường kính trong 25.4mm, độ dầy 4.2mm, ..

Hiển thị 1 đến 4 trong 4 (1 Trang)