Cách chọn lưỡi cắt phù hợp với kích thước nhôm

1. Nhôm đặc

2. Nhôm hệ

Chú ý:

- D: Đường kính lưỡi cắt

- B: Độ dầy hợp kim lưỡi cắt

- b: Độ dầy phần thân lưỡi

- z: Số răng

- fl: Đường kính cắt


Không có sản phẩm trong danh mục này.